Pożyteczne transformacje w Grodzie Kraka

Pożyteczne transformacje w Grodzie Kraka

Pośród licznych miejscowości w kraju, miasto Kraków wyróżnia się zarówno w obszarze sztuki i akademickim, ale również na licznych odmiennych polach. Staje się miastem przyjaznym…